pracować


pracować
1. Czas pracuje na czyjąś korzyść, niekorzyść, na kogoś, na coś, przeciw komuś, czemuś «wpływ czasu zwiększa lub zmniejsza czyjeś szanse, działa korzystnie lub niekorzystnie na coś»: Warto przypomnieć starą maksymę, że „czas pracuje zawsze na korzyść sprawcy przestępstwa”. Na przykład umożliwia zatarcie śladów. Det 1/1999. Ludendorff rozumiał dobrze, iż czas pracuje przeciwko Niemcom, i że przewaga w ludziach i w sprzęcie wojennym będzie po stronie koalicji coraz większa. J. Pajewski, Historia.
2. pot. żart. Główka, baśka pracuje «powiedzenie oznaczające, że ktoś myśli, zastanawia się, rozważa, przewiduje coś»: – Fajnie wymyśliłeś! – No! Główka pracuje! H. Ożogowska, Głowa.
Pracować jak maszyna zob. maszyna.
Pracować jak mrówka zob. mrówka.
Pracować jak senna mucha zob. mucha 7.
Pracować jak wół, jak koń, jak dziki osioł zob. wół 3.
Pracować na czarno zob. czarno 2.
Pracować na małych, wolnych, niskich, zwolnionych lub wysokich, dużych, pełnych itp. obrotach zob. obrót 2.
Pracować w kratkę zob. kratka 1.
Pracować w pocie czoła zob. pot 5.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • pracować — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ia, pracowaćcuję, pracowaćcuje {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} wykonywać jakieś celowe czynności według odpowiednich wzorców, technologii, planów, tak by otrzymać oczekiwany, wymierny… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • pracować — ndk IV, pracowaćcuję, pracowaćcujesz, pracowaćcuj, pracowaćował 1. «wykonywać jakąś pracę, spełniać jakieś czynności; zajmować się czymś, robić coś» Pracować fizycznie, umysłowo, naukowo. Pracować zawodowo, zarobkowo, społecznie. Pracować… …   Słownik języka polskiego

  • pracować [i syn.] na cudzym — {{/stl 13}}{{stl 33}} pracować dla kogoś obcego, na cudzym polu (nie dla siebie) :{{/stl 33}}{{stl 10}}Ktoś pracuje, robi, haruje, tyra na cudzym. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • pracować na czarno — Pracować nielegalnie Eng. To work illegally …   Słownik Polskiego slangu

  • maszyna — Pracować jak maszyna «pracować szybko, długo, bez odpoczynku»: W ciągu 56 godzin w poradni załatwia od 30 do 35 osób. Ale pracować trzeba wtedy jak maszyna. A. Strączek, Wyznanie …   Słownik frazeologiczny

  • mrówka — Pracować jak mrówka «pracować intensywnie, bez wytchnienia»: Konstanty musiał z czegoś żyć, pracował jak mrówka, pisał po dwa, trzy wiersze dziennie, aby zarobić na tę kromkę (...). T. Kwiatkowski, Panopticum …   Słownik frazeologiczny

  • zryw — Pracować, uczyć się itp. zrywami «pracować, uczyć się itp. niesystematycznie, od czasu do czasu zwiększając gwałtownie tempo pracy»: Odznacza się usposobieniem krańcowo zmiennym. Ludzi ocenia zależnie od tzw. sympatii i antypatii, gwałtowny,… …   Słownik frazeologiczny

  • zwolnić — Pracować, poruszać się na zwolnionych obrotach zob. obrót 2 …   Słownik frazeologiczny

  • stać pod latarnią — Pracować jako prostytutka, zwłaszcza na ulicy Eng. To work as a prostitute, especially operating on the street …   Słownik Polskiego slangu

  • zarabiać na dupie — Pracować jako prostytutka Eng. To work as a prostitute …   Słownik Polskiego slangu